سِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAP

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

راهکارهای فرایندی SAPدر صنعت شیمیایی و پتروشیمی

دیجیتال سازی مشاغل در تمام صنایع با سرعت بالایی در حال انجام است. در این حین صنایع شیمیایی (شامل شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی یا شرکت‌های شیمیایی) در چندین زمینه با چالش روبرو هستند. این موارد شامل تغییر قیمت مواد اولیه ، وجود الگوی نامنظم تقاضا، تولید کالای انبوه و امکان کم سفارشی سازی محصولات، زنجیره های تأمین پیچیده، بوده و در کنار اینها شاهد رقابتی تر شدن بازار و وجود مقررات و فشارهای محیطی جدید نیز هستیم. راه حل‌های SAP به شما کمک می‌کند تا در میان این چالش‌ها بهترین خطی مشی‌ها را انتخاب و عملیاتی کنید. 

چالش‌های مشترکی که صنایع شیمیایی و پتروشیمی دارند

  • دشواری برنامه ریزی، زمان بندی و اجرای عملیات نگهداری و عدم وجود فرایندهای یکپارچه و بهینه شده به خصوص برای دارایی‌های خطی (خط لوله‌ها) از جمله چالش‌های این حوزه می باشد.
  • اطمینان از انطباق محصولات و مواد شیمیایی و دسترسی به نتایج داده‌های بازرسی‌ها و ایجاد برگه‌های اطلاعات ایمنی و الزامات برچسب گذاری و فراهم نمودن امکان مدیریت حمل و نقل ایمن و سازگار مواد خطرناک از جمله مواردی است که میتوان با بهره‌گیری از سیستم SAP به آن دست یافت.
  • وجود هزینه و ریسک در عملیات‌های زنجیره تامین از جمله کنترل موجودی، مدیریت انبار، مدیریت حمل و نقل و … که میتوان آن‌ها را شفاف نمود.
  • پیچیدگی محاسبه بهای تمام شده ، حجم بالای فعالیت حسابداری و روند بستن حساب‌ها در انتهای هر دوره و خرانه‌داری و رویه‌های مدیریت ریسک‌هایی را در حوزه مالی در این صنعت ایجاد میکند که می‌توان آن‌ها را بهبود داد.
  • شناسایی و تحلیل ریسک‌‌‌های محیط زیست، بهداشت و ایمنی و در نتیجه کاهش آن‌ها می‌تواند با کمک گرفتن از یک سیستم یکپارچه اتفاق افتد.

سایر راهکارهای مبتنی بر صنعت