سِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAP

به حرفه ای شدن بیندیشید

درباره ما

سِدرا پرو، ارائه دهنده راه حل‌های مدرن مدیریت منابع سازمانی با رویکرد بومی برای کسب و کارهای ایران است.

شرکت سدراپرو با بررسی وضعیت سیستم‌های جامع منابع سازمانی و بخصوص وضعیت پروژه‌های استقرار SAP ERP در ایران، با مطالعه و الگوبرداری از رویکردهای جدید استقرار این سیستم‌ها در دنیا و تحلیل نیازمندی‌ها و چالش‌های سازمان‌های ایرانی، با هدف کمک رسانی به رشد و تحول فناوری سازمان‌ها بر مبنای به روش‌ها و راهکارهای فناوری SAP برای صنایع مختلف در سال 98 تاسیس گردید.
موسسین شرکت سدراپرو که خود از متخصصین با تجربه در شرکت‌های بزرگی مانند مپنا، پتروپارس، دیجی کالا و گلستان بودند، گرد هم جمع شدند تا با تمرکز بر رضایت مشتریان و خلق ارزش برای آن‌ها، به صنعت و فضای کسب و کار کشور عزیزمان ایران خدمت رسانی کنند.
برخی از نیازمندی‌های مشتریان به دلیل شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، محدودیت‌های به کارگیری فناوری‌های خارجی و لزوم خودکفایی بایستی به صورت بومی در کشور توسعه می‌یافت، لذا ما را بر آن داشت که با الگوبرداری از راهکارهای SAP و تمرکز بر نیازهای بومی، اقدام به توسعه محصولاتی نماییم که به عنوان مکمل راهکارها و فناوری‌های SAP برای مشتریان ما خلق ارزش نماید.

خلق ارزش برای مشتریان، هدف خدمت رسانی ماست

شرکت سدرا‌پرو ارائه دهنده انواع خدمات با محوریت به روش‌ها و راهکارهای ارائه شده توسط SAP می‌باشد. این خدمات در اشکال مختلف امکان سنجی و آماده سازی سازمان‌ها برای پیاده سازی موفق،  پیاده سازی و استقرار پروژه‌های SAP،  نظارت بر اجرای پروژه‌های SAP، مشاوره به سازمان‌ها در حوزه‌های مرتبط می‌باشد.

ارزش‌های ما چشم انداز ما ماموریت ما

• تمرکز بر مشتری: ما با تمرکز بر نیازمندی‌های مشتریان خود به دنبال رضایت و خلق ارزش برای آنها هستیم•

کیفیت: ما در کیفیت راه حل‌ها خود وسواس داریم. ما کیفیت را در مرکز هر کاری که انجام می‌دهیم قرار می‌دهیم.

صداقت و درستی: ما به وعده‌های خود عمل می‌کنیم: آنچه را که می‌گوییم انجام می‌دهیم و آنچه را انجام می‌دهیم می‌گوییم.

ایده پردازی و نوآوری‌: همواره به دنبال ایده‌ها و راهکارهای نوین هستیم.

روحیه کار تیمی‌: همه‌ی فعالیت‌های ما در شرکت سدراپرو به صورت ساختارمند و بر مبنای روحیه کار تیمی و احترام متقابل انجام می‌شود

ما آرزو داریم که در ارائه راهکارهای جامع سازمانی برترین مرجع در کشور باشیم. اولین انتخاب از پرطرف دارترین مشتریانی که به دنبال نوآوری، تحول و رشد هستند
کمک رسانی به مشتریان بر مبنای به روش‌ها و راهکارهای فنآوری SAP در صنایع مختلف با هدف رشد و تحول دیجیتال آن‌ها و خلق ارزش پایدار برای ذینفعانشان
ارزش‌های ما چشم انداز ما ماموریت ما

• تمرکز بر مشتری: ما با تمرکز بر نیازمندی‌های مشتریان خود به دنبال رضایت و خلق ارزش برای آنها هستیم•

کیفیت: ما در کیفیت راه حل‌ها خود وسواس داریم. ما کیفیت را در مرکز هر کاری که انجام می‌دهیم قرار می‌دهیم.

صداقت و درستی: ما به وعده‌های خود عمل می‌کنیم: آنچه را که می‌گوییم انجام می‌دهیم و آنچه را انجام می‌دهیم می‌گوییم.

ایده پردازی و نوآوری‌: همواره به دنبال ایده‌ها و راهکارهای نوین هستیم.

روحیه کار تیمی‌: همه‌ی فعالیت‌های ما در شرکت سدراپرو به صورت ساختارمند و بر مبنای روحیه کار تیمی و احترام متقابل انجام می‌شود

ما آرزو داریم که در ارائه راهکارهای جامع سازمانی برترین مرجع در کشور باشیم. اولین انتخاب از پرطرف دارترین مشتریانی که به دنبال نوآوری، تحول و رشد هستند.
 
کمک رسانی به مشتریان بر مبنای به روش‌ها و راهکارهای فنآوری SAP در صنایع مختلف با هدف رشد و تحول دیجیتال آن‌ها و خلق ارزش پایدار برای ذینفعانشان

تیم مدیریتی متخصص و باتجربه

ما دور هم جمع شده‌ایم تا با کمک مشتریان خود و با انجام یک کار تیمی و در یک فضای دوستانه کارهای ماندگاری به یادگار بگذاریم‌. ما تیمی هستیم از افراد با تجربه، متخصص و جوان و مشتاق یادگیری که در یک فضای همکاری و همدلی کار می‌کنیم. 

تجربه موفق با مشتریان راضی هدف ماست

رضایت مشتری سرلوحه ماست. همواره سعی کرده‌ایم که به عنوان شریک تجاری یک مشتری باشیم و موفقیت مشتری در پروژه به معنای موفقیت ماست.