سِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAP

صنایع High-Tech

  • صفحه اصلی
  • راهکار صنایع تولید فناوری‌های پیشرفته

تولید فناوری‌های High-Tech

صنایع پیشرفته یا High-Tech  در بیانی ساده به هر صنعتی اطلاق می‌گردد که فناوری در تولید محصولات آن بیشترین اهمیت را داشته باشد. مثلا ارزش مواد اولیه بکار رفته در تولید یک IC شاید کمتر از 10 درصد ارزش کل آن باشد اما مواد بکار رفته در تولید یک چرخ‌دنده شاید بیش از 70 درصد ارزش آن را شامل گردد. معمولا این صنایع چند ویژگی مانند علم و فناوری‌های نوین، مهندسی و ریاضیات دارند که بر تجربه و مواد اولیه غلبه دارند و بیشتر کارکنان این شرکت‌ها مهندسین و پژوهشگران هستند. این صنایع از نگاه موسسات مختلف دارای تقسیم بندی‌های متفاوتی هستند ولی می‌توان موارد زیر را بطور کلی در آن‌ها جای داد که البته محدود به این لیست نیز نمی‌شوند:

چالش های تولید فناوری های پیشرفته

  • صنایع زیست فناوری، سلول‌های بنیادین، دارویی و فرآورده‌های دارویی
  • صنعت هوافضا و تجهیزات مرتبط
  • صنایع الکترونیک، برق، رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیست داده‌ورزی و نیمه رساناها
  • ابزارهای صنایع نظامی و مهمات سازی
  • فیزیک هسته‌ای و فناوری‌های هسته‌ای
  • نانو (شامل تجهیزات پزشکی، محیط زیست، انرژی و برق و رایانه)

سایر راهکارهای مبتنی بر تولید فناوری های پیشرفته