سِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAP

کلیه راهکارهای SAP-ERP در حوزه های صنعتی مختلف

SAP-ERP ارائه دهنده راهکارهای سازمانی برای صنایع مختلف

SAP-ERP در بیش از 30صنعت مختلف راهکارهای مبتنی بر فناوری و به روش‌های فرایندی ارائه نموده است. دسته بندی این صنایع بر اساس نوع صنعت ( تولیدی یا خدماتی ) و نوع محصول و روش‌های تولید محصول دسته بندی شده اند. شرکت سدراپرو به واسطه تجریه نفرات تیم خود، در برخی از این حوزه‌های صنعتی راهکارهای SAP-ERP را ارائه می‌نماید.

دسته بندی صنایع در SAP-ERP

  • حوزه انرژی و منابع طبیعی 
  • صنایع فعال در حوزه تولید و خدمات مربوط به مصارف خانگی
  • خدمات مالی
  • شرکت‌های خدماتی
  • شرکت صنعتی مبتنی بر تولید گسسته
  • خدمات عمومی