سِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAPسِدرا پرو - پیاده سازی محصولات SAP

راهکارهای صنایع سیمان(Cement)

Building material

در بخش مصالح ساختمانی، صنعت سیمان(Cement) از ارکان توسعه در هر کشور محسوب می‌شود. میزان نیاز به سیمان را می‌توان تابعی از میزان سازندگی در هر منطقه دانست که می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند روند توسعه آن منطقه در حوزه هایی همچون راه‌ها،  شهرسازی، بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ یا بلایای طبیعی و… باشد. این صنعت دارای ویژگی‌ها و چالش‌های خاصی است که موجب می‌شود تا بکارگیری سیستم‌هایی که منجر به کنترل و بهبود عملکرد در آن گردند، ضروری تر بنظر برسد.

چالش‌های صنعت سیمان (Cement)

  • صنعت سیمان از صنایع سرمایه بر می‌باشد. در این صنعت دستگاه‌ها و تجهیزات گران‌بهایی بکار گرفته می‌شوند که باید دائم در حال فعالیت بوده و کمترین میزان خرابی وعدم فعالیت را داشته باشند.
  • تولید و بهای تمام شده هزینه ای بالا در این صنعت بوده و انرژی بر می‌باشد. رشد میزان هزینه انرژی به نسبت قیمت محصول که باید رقابتی باشد زیاد بوده و منجر به کاهش حاشیه سود می‌گردد.
  • خرج های توزیع و پخش در این صنعت زیاد بوده و میزان حمل و نقل در این صنعت بالا می‌باشد. این موضوع ناشی از فاصله بین انبارها و کارخانه‌ها و کارخانه‌ها از مشتریان و بازارهای مصرف است.
  • هزینه‌های حمل در برابر ارزش تولیدات بالاست. همین موضوع باعث می‌شود تا تولیدکنندگان برای فرار از هزینه حمل بیشتر به بازارهای محلی فکر کنند.
  • این صنعت آلودگی‌های محیطی و تخریب‌های زیست محیطی نسبتا زیادی ایجاد می‌کند. لذا موضوعات مرتبط با HSE از دغدغه‌های موجود در صنعت سیمان است.
  • پیچیدگی تولید سیمان و حجم بالای تولید در کارخانه های سیمان باعث می‌گردد تا موضوع برنامه‌ریزی تولید و مدیریت ظرفیت‌های تولید و اطلاع از چگونگی زمان تعمیرات، اهمیت زیادی داشته باشد.
  • تعداد تجهیزات بکار گرفته شده در این صنعت بسیار بالاست و مدیریت یکپارچه این تجهیزات با در نظر داشتن همزمان رویکردهای فنی و مالی اولویت بالایی دارد.

سایر راهکارهای مبتنی بر صنعت